Temperatur­övervakning för livsmedel.

Loggit® är en datalogger med lättanvänd övervakning.

Övervakar

Loggit® håller koll 24/7 så du kan ta det lugnt.

Mäter temperaturer

Temperatur­övervakning för varma och kalla utrymmen.

Loggar

Allt loggas och sparas i vår egna moln­lösning.

Larmar

Loggit® larmar på flera olika sätt.

Skapar rapporter

Loggit® skapar automatiska rapporter.

Anpassningsbar

Både frysen och husets ventilation. Allt går att koppla in.

Livsmedels­hantering

Loggit® säkerställer livsmedels­kvalitén:

Livsmedels­butik

Livsmedels­butik

Loggit® är väl anppassat till att övervaka temperaturer, dörrar och kompressorer i en livsmedels­butik. (Läs mer)

Livsmedels­lager

Livsmedels­lager

Loggit® klarar att hantera riktigt många mätpunkter som behövs i ett livsmedels­lager. (Läs mer)

Kyl- och frys­containrar

Kyl-och frys­containrar

Loggit® Mobile är anpassad för flyttbar kyl- och frys­förvaring och loggar även GPS-position. (Läs mer)