Loggit®

Datalogger i flera modeller.   
Flexibel inkoppling.   
Lätt att använda.

Fristående eller integre­rad över­vakning

Loggit® är ett system av olika data­loggers och tjänster som möj­ligör för använd­aren att kon­trol­lera, övervaka och logga data och larm från olika miljöer.

Typiska användningsområden är tem­pera­tur­loggning i livs­medels­butiker, över­vakning av livs­medels­lager och loggning av mobila livs­medels­för­var­ingar.

Våra dataloggers kan både användas som se­parat över­vak­nings­system eller kopplas in i befintligt över­vak­nings­system i t ex kyl-/frys­an­läggningar eller in i över­vak­nings­systemet i fastigheter. De kan då användas som ett SCADA-system.

Tjänsterna och produkterna är helt an­pass­nings­bara då vi själva tillverkar och styr över alla delar från hårdvaran i våra dataloggers till mjukvaran i server­datorerna i vår egen molntjänst.


Loggit® Hub - datalogger i flera modeller.

Loggit® Hub är vår datalogger som finns i olika modeller som är anpassade för olika miljöer. En Loggit® Hub är en datalogger som mäter flera olika typer av värden i samma datalogger. Till dessa dataloggers kopplas en mängd givare av olika sort via trådlöst eller via kabel. Ett annat alter­nativ är att Loggit® kopplas in till de inbyggda mätpunkerna i en anläggning.

Loggit® Hub finns i följande modeller:

 • Loggit® Basic Hub
  • 1-20 fristående mätpunkter
  • 1  relä
 • Loggit® Basic Hub +
  • 1-30 fristående mätpunkter
  • 1  relä
 • Loggit® Medium Hub
  • 1-60 fristående mätpunkter
  • 4  reläer
 • Loggit® Large Hub
  • 1-2500  mätpunkter
  • fristående och inbyggda mätpunkter
  • modbus/mbus
  • SCADA-system för fastigheter
 • Loggit® Supermarket Hub
  • anpassad för stora livsmedelsbutiker
  • 1-2500 mätpunkter
  • fristående och inbyggda mätpunkter
  • modbus/mbus
  • SCADA-system för fastigheter
 • Loggit® Mobile Hub
  • mobil anpassning
  • 1-60 mätpunkter
  • GPS
  • 4 reläer

Alla våra dataloggers organiseras i grupper. Det gör att man enkelt kan bygga ut sitt mätsystem och samtidigt får en bra överblick över det.


Flexibel inkoppling.

Loggit® går att koppla till mätgivare på 3 olika sätt:
 • fristående givare kopplad med tråd/sladd
 • fristående givare kopplad trådlöst
 • inkoppling till inbyggda givare och mätpunkter i befintlig anläggning.
Det innebär att Loggit både kan fungera som självständigt övervakningssystem med egna givare och kopplas in i be­fint­ligt övervakningssystem i både kyl- och frysan­lägg­ningar såväl som fas­tig­heters system för värme, kyla och ven­ti­la­tion. Loggit kan då fungera som ett SCADA-system.Lätt att använda.

Vårt användarinterface Loggit® User Interface ger dig en god översikt över dina mätpunkter. Det är lättanvänt och ger användaren kontroll. Du kan visa upp mätdatan i realtid och du kan här ställa in hur dina dataloggers ska arbeta och larma. Det är också här du ställer in hur de automatiska rapporterna ska fungera.Tillbaka upp