Loggit®

Temperatur­övervakning för livsmedel.

Övervakar

Loggit® är ett övervak­nings­system med produkter och tjänster som erbjuder användaren kontroll och visuell realtids­övervakning i olika utföranden via web­gräns­snittet.

Vårt webgränssnitt Loggit® User Interface är uppskattat för sin överskåd­lighet och för att det är lätt att använda.

Realtids­övervakning ger dig en snabb över­blick över alla dina mät­punkter. Systemet har över­vakning för både mobila och stationära enheter. De vanligaste övervakning­sbilderna är karta med positions­markörer, butiks­bild, tabell­översikt och grafer. Butiks­ bilden och kartbilden kan visas upp på en stor modern bildskärm.


Här nedan visas exempel på översikts­bilden för en livsmedels­butik samt översikts­bild med karta och positions­markörer för exempelvis kyl­containrar eller kyl­transporter.


Butikbild
ButikbildKartbild
Kartbild

Graferna ger dig ett kraftfullt verktyg för att förstså och analysera din mätdata. Du ser lättare samband mellan orsak-verkan och kan bl a använda verktyget för att trimma kyl­systemen och göra energi­besparingar.


Här nedan visas en bild på hur graferna ser ut i Loggit® User Interface.

graf exempel

Mäter temperaturer

Loggit® mäter tem­pera­turer, luft­fukt­ighet och andra para­metrar. Det fungerar för såväl varma tem­peraturer som kalla tem­peraturer.

Loggit® håller också reda på om olika typer av dörrar/lock är öppna eller stängda och när dom är det.

Loggit® kan använda 3 olika inkopp­lingsmetoder för givare:

  • givare kopplad med tråd/sladd
  • givare kopplad trådlöst
  • in­kopp­ling till inbyggda givare/mät­punkter i befint­lig an­lägg­ning.

Det finns stor möjlighet till att anpassa Loggit® för att mäta andra parametrar än de som nämns här. Ta kontakt med oss för vidare diskussion kring dina behov.

Loggar

Loggit® loggar alla mätningar. Varje mätning märks med mätpunktposition och tidpunkten för mätningen och sparas i vår egen molntjänst.

Du kan via webläsaren gå in på Loggit® User Interface och sortera fram de mätningar du vill ha baserat på mätpunkt och tidsintervall. Alla gjorda mätningar från given mätpunkt finns loggade ända från första början systemet började mäta vid mätpunkten och finns kvar att tillgå i minst 18 månader.

Larmar

Loggit® har flera olika typer av larm som alla kan ställas in separat. Du kan som användare själv bestämma när systemet ska larma.

För varje mätpunkt kan du sätta in ett larm. Du kan även få summalarm för en hel dataloggers alla mätpunkter. Larmen kan sättas att bara gälla för 1 veckodag eller upp till alla 7 veckodagarna.

Larmen skickas som sms och epost samt visas upp på övervakningssidorna. På TV-bilden hörs även ett ljudlarm.

Skapar rapporter

Loggit® kan automatiskt skapa rapporter för en given period. Rapporterna kan man t ex använda som rapport till livsmedelsverkets månadskontroll av temperaturer i kylar och frysar.

Användaren bestämmer själv hur rapporten ska genereras i en särskild rapportsetup som finns i webgränsnittet Loggit® User Interface.

Vid varje rapporttillfälle genereras en rapport som ett PDF-dokument. Rapporterna sparas i vår rapportdatabas och du kan gå tillbaka och titta på gamla rapporter. Vid varje rapporttillfälle skickas ett mail ut till valfri epostadress där systemet talar om att det finns en ny rapport att hämta.

Anpassningsbart

Loggit® är vårt egenutvecklade system. Det gör att vi kan anpassa systemet helt efter kundens önskemål.

Loggit® kan både köras som ett fristående system och även kopplas in till fastighetens övervakningssystem och fungera som ett SCADA-system.

Vi har ett grundutbud av tjänster som är anpassade för livsmedelshantering.

Systemet är mycket anpassningsbart och kan göras om. Det kan då mäta och logga många olika typer av mätvärden. Som exempel kan nämnas lufttryck, vattennivå, synbarhet, kompresionstryck, ljud mm.

Vi kan med vår långa erfarenhet av elektroniksystem erbjuda en mycket stor expertis inom mät- och styrområdet.Tillbaka upp